Stamp part BG : Oskar Ruegg

ЩАНЦОВАНИ ДЕТАЙЛИ


При изработването на щанцовани части от лентов материал можете да разчитате на богат опит от многобройни браншове и на най-високо ноу-хау за комплексното разгръщане на процесите. При конструирането на прототипите водещи стават нашите широки познания във формовъчната техника. Всички възникнали проблеми ги разпознаваме рано и можем навреме да ги елиминираме. Така гарантираме – освен спазване на срокове и разходи – и висока безопасност на процесите.Дали става дума за щанцоване с огъване, с еднократно или многократно формоване или с затваряне: ние формоваме всичко.

1. СТЪПКА ОТ ПРОЦЕСА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

За да можете да запазите Вашите вътрешни ресурси, да минимизирате разходите за проектиране и да се постигне максимална безопасност, Ви предлагаме професионално управление на проекти.

КОНСТРУКТИРАНЕ

Във фазата на конструиране нашите най-добре обучени специалисти се заемат с реализирането на Вашите продукти.

СНАБДЯВАНЕ

Наша специализация е снабдяването на специфични за клиента части по чертеж, помощни и работни средства, както и разнообразни опаковъчни и рекламни материали.

2. СТЪПКА В ПРОЦЕСА

ПРОИЗВОДСТВО НА ИНСТРУМЕНТИ

Ние разполагаме с нужните специалисти за конструиране на инструменти и помощни приспособления. Така можем да Ви гарантираме отлично качество.

КАЧЕСТВО

Спечелете от швейцарските стандарти за качество на конткурентни цени.

3. СТЪПКА В ПРОЦЕСА

Щанцоване

Ефективното и рентабилно щанцоване на сложни части показва многогодишната ни компетентност и опит. Ние не само ще задоволим Вашите изисквания, но и ще Ви вдъхновим с нашето представяне. Вашите части са щанцовани с многостъпкови инструменти, които са конструирани и произведени под наша отговорност. Резултатът е висококачествени и съответстващи на чертежа продукти, които се произвеждат ефективно с нашата модерна техника. Нашият машинен парк включва оборудване от реномирани производители като Bruderer, Haulick Roos и Bihler-NC. Максималната сила на натиск на нашите преси е 1600kN. Обработваме всички подлежащи на щанцоване материали с дебелина на листа от 0,10 мм до 3,00 мм и с ширина на материала до 320,00 мм.

4. СТЪПКА В ПРОЦЕСА

ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА

Нашата услуга не се свежда единствено до безупречното щанцоване на Вашия продукт. Ние Ви предлагаме различни работни стъпки и услуги в последващата обработка.

ЛОГИСТИКА

Благодарение на дългогодишното ни сътрудничество с действаща в Европа и предствена в България логистична фирма, разполагаме с много добра транспортна мрежа и сме в състояние да ви предложим конкурентна оферта за експедиция и складиране.