Automotiv BG : Oskar Ruegg

АВТОМОБИЛНА


Благодарение на нашия многогодишен опит в автомобилния сектор знаем колко високи са изискванията откъм икономичност и качество. Само тогава, когато от първоначалния развой, минавайки през серийното произодство и стигайки до монтажната лента всички стъпки са съгласувани отлично, тогава се гарантира изпълнение на всички изисквания.И двете ни локации са сертифицирани съгласно ISO/TS 16949. Toва между другото означава, че всичките ни процеси протичат съгласно високите изисквания на автомобилната индустрия. Така още при запитване ние проверяваме изпълнимостта и ефективността на проекта, за да гарантираме по-късно, че производството ще се провежда в рамките на сигурти процеси.
Не на последно място ние интегрираме и логистиката на вашите продукти в нашите концепции, оптимално разчетени върху изискваното от Вас производство по схемата – Точно и на време.

ПРОДУКТИ ОТ АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР