Electronics BG : Oskar Ruegg

ЕЛЕКТРОНИКА


От много години насам интензивно си сътрудничим с телекомуникационната и електронната промишленост. В голям тираж произвеждаме електрически части за контакти и щекерно-щепселни съединения от различни медни сплави. Съвместно с нашите клиенти и ангажираните суровинни специалисти, както и тези за повърхностната обработка, разработваме комплексни решения. Много от тях са ориентирани напълно в посока да удовлетворяват специфични клиентски изисквания.За да можете Вие – нашите клиенти – да заложите със сигурност на конкурентни предимства, преследваме две цели: високо стоящи стандарти в техническо отношение и оптимизиране на себестойността на Вашите продукти.

ПРОДУКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА