Locations BG : Oskar Ruegg

ЛОКАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


С двете си локации Оскар Рюегг гарантира стройни структури и предлага на клиентите едновременно гъвкаво използване на всички ресурси на международния пазар.
Йона/Швейцария


Основано през 1891 година


Изпълнителен директор:Грегор Хени (CEO)


Сертифицирани съгласно ISO 9001, IATF 16949 както и ISO 14001Стара Загора/България


Основано през 2006 година


Управителен съвет: Грегор Хени (CEO), Джем Доган (Head of Operations), Цветомира Христова (Head of Finance and Controlling).


Сертифицирано съгласно ISO 9001 и IATF 16949Керетеро/Мексико


Основано през 2019 година


Управителен съвет: Грегор Хени (CEO)