You & Oskar Rüegg AG BG : Oskar Ruegg

ОТКРИТОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

КАРИЕРА- ТИ & ОСКАР РЮЕГГ

Сътрудниците на Оскар Рюегг АД са активно свързани в предприятието.
Така на всяко тримесечие ние информираме относно хода на бизнеса, за да могат служителите на всички нива да се информират и редовно се организират заседания, за да могат те да бъдат осведомени за най-новото фирмени събития.

Насърчаване на подрастващите поколения

Особено важно е образованието и допълнителното квалифициране на младите хора. Така ние непрекъснато образоваме трима чираци в търговския сектор и четирима за полимеханици. Горди сме, че те редовно завършват с най-добър успех и нерядко продължават кариерата си при нас.

Съвременни условия за назначаване

Високото уважение, с което се отнасяме към нашите сътрудници се пренася и върху отношението ни към новоназначенията. По тези причини за нас се подразбира, че новопостъпващият ще носи със себе си култура за собствена отговорност и компетенция за вземане на решения, както се подразбира, че същият ще очаква от нас справедливо и съобразено с постиженията възнаграждение, нормални социални придобивки и равнопоставеност спрямо останалите колеги.