Service BG : Oskar Ruegg

УСЛУГИ


Предлаганите от нас услуги не се изразяват единствено в това, да въведем продукта качествено в производството, а много повече в това, с нашите клиенти да постигнем съвършен резултат. Ето защо нашето развитие се състои в непрекъсната работа с ориентация към интелигентни решения и ориентация към клиентите. Благодарение на отделите Конструкция, Управление на проекти и Снабдяване сме бързи и ефикасни при реализирането на клиентските проекти.Също така разполагаме с консигнационни складове на няколко различни места в Югоизточна Европа, където Вашият краен клиент може в кратки срокове да получи доставка на части и изделия, без да е необходимо да се минава по дългия път от страната на произход до страната получателС удоволствие ще Ви консултираме по възможностите за спестяване на разходи и потенциала за оптмизиране на процеси, както и да бъдем верен партньор в разработването на интегрирано решение.

1. СТЪПКА НА ПРОЦЕСА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

За да можете да запазите Вашите вътрешни ресурси, да минимизирате разходите за проектиране и да се постигне максимална безопасност, Ви предлагаме професионално управление на проекти.

КОНСТРУКТИРАНЕ

Във фазата на конструиране нашите най-добре обучени специалисти се заемат с преобразуване на Вашите продукти.

ПРОТОТИПИ

Като произведем за Вас една близка до серийното производство функционална мостра, Вие можете своевременно да прецените дали плануваната част удовлетворява Вашите изисквания.

2. PROZESS-SCHRITT

СНАБДЯВАНЕ

Наша специализация е снабдяването на специфични за клиента части по чертеж, помощни и работни средства, както и разнообразни опаковъчни и рекламни материали.

КАЧЕСТВО

Спечелете от швейцарските стандарти за качество на конткурентни цени.

3. PROZESS-SCHRITT

МОНТАЖ

В предприятието ни в България благодарение на ниските производствени разходи и високо качество на производствените процеси, можем да ви предложим оптимално съотнешение цена-качество, което стратегически аргументира прехвърлянето при нас на работоемки монтажни и производствени процеси.