винаги проявяваме интерес към Работник в производство, България : Oskar Ruegg

винаги проявяваме интерес към Работник в производство, България

„Оскар Рюег България“ ЕООД

търси да назначи:

Работник в производство

Работникът в производството произвежда компоненти чрез сглобяване на части и монтажни елементи.

Задължения и отговорности:
Сглобява детайли, като изпълнява изискванията за правилни връзки между компонентите;

Подготвя работата да бъде осъществена чрез изучаване на инструкциите за монтаж, спецификации и списъци;
Изпълнява изискванията по качество (според указанията и инструкциите);
Изпълнява в срок възложените производствени задачи;
Спазва технологията на производството и на използване на оборудването;
При необходимост изпълнява и други задачи, свързани с дейността.

Необходими професионални познания:

Средно /Средно-специално образование
Техническите познания са предимство
Задълбоченото познаване и разбиране на въпросите, свързани с качеството се счита за предимство

Умения:

Готовност за непрекъснато обучение и усъвършенстване;
Сръчност;
Лична дисциплинираност;
Способност за добра работа в екип;
Самостоятелност.
Работа на смени.


Фирмата предлага:

Постоянен трудов договор;
Коректно отношение, добра среда, отлични условия на работа;
Социални придобивки.

Месторабота: Стара Загора


Желаещите да кандидатстват за длъжността могат да подадат Автобиография в отдел „Човешки Ресурси“

Please contact:
Reneta Taneva
Oskar Rüegg Bulgaria Ltd.
Industrial Zone, TPZ Izgrev 2292
BG-6000 Stara Zagora
Tel.: +359 42 611 129
reneta.taneva@oskar-ruegg.com


ЗАПИШИ СЕ СЕГА