Приоритети на едно МСП : Oskar Ruegg

Приоритети на едно МСП

Август 2019


Oskar Rüegg Mexico

 

 

Уважаеми читателю,

 

Измина много време от последната актуализация на “Insight”. Вероятно добре познавате проблема с приоритетите на едно МСП в нашия сектор: обикновено ресурсите са малко, а работата, която трябва да се свърши, е много. През последните месеци бяхме доста заети.

 

В Швейцария постигнахме рекорден оборот в продажбата на инструменти в продължение на три последователни години, а броят на новите продукти, които започват да се произвеждат, никога не е бил по-голям. Освен това въведохме процеса на лазерно заваряване, който ще трансферираме в България до края на годината. Той ни предлага още една ценна технология във веригата за създаване на добавена стойност за свързване на части за механизми с високи изисквания. Също така инвестирахме много усилия за цифровизиране на някои от нашите основни процеси с цел по-нататъшна стандартизация и свеждане на загубите до минимум. Въведохме нови CAD и CAM приложения, за да повишим конкурентоспособността и да улесним взаимодействието между проектирането на инструменти и тяхното производство. Също така монтирахме поточна машина за обезмасляване, за да отговорим на нуждите от по-високо ниво на автоматизация в производствения процес.

 

В България расте както нашият оборот, така и броят на служителите ни, и постепенно повишаваме количеството на щампованите детайли. До края на годината трябва да въведем в действие 200-тонна преса, за да диверсифицираме още повече нашата номенклатура от части.

 

И накрая, но не на последно място, ние започнахме работа в нашата нова фабрика в Куеретаро, Мексико. От месец март вече доставяме обезмаслени и сглобени части от тази фабрика, която понастоящем има девет служители. Там се върши много работа и в крайна сметка ще въведем щамповане и в Мексико. Освен това сме много ангажирани с нашите клиенти, които по положителен начин всеки ден ни предизвикват да ставаме все по-добри в това, което правим.

 

Надявам се, че това писмо Ви дава добра представа за случващото се в нашата компания и за това, върху което работим в момента. Следете за новини и се надяваме, че ще получавате по-редовно актуална информация от нас. Всичко е въпрос на разпределение на ресурси и приоритети: класическите силни страни на едно МСП!

 

Поздрави,

 

Грегор Хени

Главен изпълнителен директор