Процес на настройка според принципа на Lean методологията : Oskar Ruegg

Процес на настройка според принципа на Lean методологията

Юли 2020


През април 2019 г. Oskar Rüegg реши да оптимизира процеса на настройка на производството си в съответствие с принципите на Lean методологията. За целта в началото бе нужно да се направи анализ на настоящата ситуация, който бе проведен като многодневен workshop. По време на този workshop бяха наблюдавани двама специалисти от Oskar Rüegg, извършвайки съответната настройка, и всяка стъпка бе обстойно документирана.

 

След това наблюдение и последващата оценка, бяха въведени три основни промени в процеса:

 

1) Различните подстъпки бяха разделени на две категории – вътрешна и външна настройка. Външната настройка включва онези стъпки, които не засягат пряко машините за щанцоване, като например монтиране на бобината или вземане на инструмент от склада. От друга страна, вътрешната настройка се отнася до всички операции, които се извършват директно на машината, напр. премахване на предишен инструмент и настройване на нов. Предимството на това е, че машината за щанцоване би могла да бъде спряна единствено за дейности по вътрешна настройка. По време на външна настройка машината продължава да работи.

 

2) Процесът по вътрешната настройка вече се осъществява винаги от двама служители. В миналото по един служител е отговарял за всяка машина и за всяко настройване. Въпреки, че в момента се изискват повече хора, ефективността се увеличава, тъй като процесът на настройка на едната машина може да бъде завършен по-бързо и да се започне такъв на втора машина.

 

3) Тъй като вече се използват по два настройчика на машина, процесът на щанцоване може да започне веднага след настройването на инструмента. Това означава, че докато първият човек извършва измерването, вторият свързва периферните устройства.

Разбира се, бяха проведени и други по-малки оптимизации, като например използване на метода 5S за ръчните инструменти, както и подобрено планиране и координация на настройчиците посредством ръководителя на екипа. Всички тези промени подпомогнаха намаляване на времето на престой на машината в рамките на няколко месеца и съкратиха общия процес на настройка средно с 45%.