COVID-19: Информация за нашите партньори : Oskar Ruegg

COVID-19: Информация за нашите партньори

Март 2020


Уважаеми партньори,

 

С голяма загриженост следим световното разпространение на коронавирус (COVID-19). Ръководството на OSKAR RÜEGG GROUP внимателно наблюдава събитията около COVID-19, поддържа контакт с местните и националните власти и прилага съответните указания и разпоредби. В тази връзка сме назначили специална работна група за въвеждане на целеви организационни мерки за защита на здравето на нашите служители и за поддържане на способността ни да доставяме. Поради тази причина, бе въведена работа от вкъщи за нашите офис служители до второ нареждане. В допълнение към това, служебните пътувания и външните посещения за сега са забранени. Освен това от работната група се изпълнява План за непрекъснатост на бизнеса, който е приведен в съответствие с тази пандемия.

 

В момента производството ни работи стабилно и навреме. Трябва обаче да ви информираме, че поради понастоящем ограничените транспортни възможности, на които не можем да повлияем изцяло, вече не можем да гарантираме навременни доставки. Затова ви молим за разбиране относно евентуалното им забавяне. Съответно, ние ще ви уведомим директно и незабавно. За нас е изключително важно да можем да разчитаме на вашата подкрепа и сътрудничество като партньори. Това включва и проактивна комуникация по отношение на промените в нуждите или организационните мерки, като краткосрочна работа или временни спирания на производството.

 

Здравето, безопасността и благосъстоянието на нашите служители, клиенти, партньори и доставчици са наш приоритет номер едно. Оценяваме вашето търпение, докато работим в тази сложна и безпрецедентна ситуация.

 

В спешни случаи или ако не можете да се свържете с вашето лице за контакт на OSKAR RÜEGG GROUP, на ваше разположение са следните лица:

 

Account Management

Mr. Yves Beutler

+41 78 833 60 04

yves.beutler@oskar-ruegg.com

 

Supply Chain & Order management

Mrs. Manja Bodack

+41 55 415 60 75

manja.bodack@oskar-ruegg.com

 

Main Office

+41 55 415 60 00

info.ch@oskar-ruegg.com

 

С уважение,

Gregor Haeny, CEO