Доставчици в автомобилостроенето – Swissmem : Oskar Ruegg

Доставчици в автомобилостроенето – Swissmem

Юли 2016


Доставчици в автомобилостроенето – Swissmem: И тази година Оскар Рюегг АД влиза годишното издание на Суисмем. Като световен доставчик, Оскар Рюегг АД е една от 315-тте швейцарски компании, които успяват да пробият в тази взискателна индустрия. В таблицата можете да се запознаете с информация за сферите на дейност на Оскар Рюегг АД, за да сте в състояние да се ориентирате, в кои случаи можете да разчитате на нас!