Двойно обучение Швейцария-Мексико : Oskar Ruegg

Двойно обучение Швейцария-Мексико

Юли 2020


В началото на 2020 г.  разширихме екипа си в Мексико, като наехме двама нови настройчици за нашите машини за щанцоване. Служител от Швейцария пътува до там, за да обучи новите членове на екипа на 50-тонната преса. За да разширят и задълбочат обучението си след това, двамата нови колеги прекараха 2 месеца в Швейцария, където завършиха интензивно обучение в четири стъпки.

 

Първата стъпка беше да се запознаят с машините, процеса на настройка, настройките на периферните устройства и т.н. След това бяха обучени на процеса на щанцоване. Те се научиха как да проследяват и контролират серийното производство. Третата стъпка на обучение включва контрол на качеството, т.е. проверка на частите спрямо клиентските изисквания.

 

За да се гарантира, че в бъдеще поддръжката на инструментите може да се извършва директно на място в Мексико, един от двамата мексикански служители премина триседмичен курс на обучение в Оскар Рюег Швейцария. Това дава възможност на нашето предприятие в Мексико независимо да прецени какво трябва да се направи по поддръжката и ремонта на инструментите, като тези знания ще бъдат съответно задълбочени и разширени.

 

Защо в Швейцария? Защото 125-тонната преса, която трябваше да бъде изпратена до Мексико и на която служителите трябваше да щанцоват, по това време беше все още в Йона. В допълнение, швейцарската фабрика, която действа като водеща, има непрекъснато производство, така че винаги има работа нагледно, както и учебен материал. След двумесечното обучение в Швейцария, колегите ни се върнаха обратно в Мексико. Те ще бъдат контролирани и обучени още две седмици от швейцарски служител на място, за да могат независимо да произвеждат части спрямо изискванията.