Visit Us On LinkedinVisit Us On Youtube

ЗА ВАШИЯ УСПЕХ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАШИЯ ОПИТ И СОЛИДНО НОУ-ХАУ

ОСКАР РЮЕГГ АД

Ние сме швейцарско семейно предприятие с експортна ориентация. Специализирани сме в щанцоването на висококомплексни продукти и в произвеждането на монтажни групи. Нашата страст е безупречното изпълнение за удовлерворението на клиента.

ЩАНЦОВАНИ ДЕТАЙЛИ ОТ ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Основа за най-висша безопасност на процесите са иновативното мислене и находчивите комбинации при изработнето на щанцованите детайли от листов материал.

МОНТАЖНИ ГРУПИ

Ние произвеждаме най-висококачествени монтажни групи, ползвайки следните методи на сглобяване: напълно автоматизирано, полуавтоматизирано, както и ръчно, спазвайки международните стандарти за качество.

КОМПОНЕНТИ

Разнородните по свойствата на суровинния материал компоненти и капсулирането на метални части чрез леене под налягане поставят особено високи изисквания към ръчното и полуавтоматично производство.

УСЛУГИ

Предлаганите от нас услуги не се изразяват единствено в това, да въведем продукта качествено в производството, а много повече в това, с нашите клиенти да постигнем съвършен резултат.

ФАКТИ ОТ НАШЕТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2015

ПРОИЗВЕДЕНИ ЩАНЦОВАНИ ДЕТАЙЛИ

МОНТИРАНИ МОНТАЖНИ ГРУПИ

ОБРАБОТЕНИ СУРОВИНИ В ТОНОВЕ

ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ

НАЙ-НОВОТО ОТ КУХНЯТА