Philosophy BG : Oskar Ruegg

НАШАТА ФИРМЕНА ФИЛОСОФИЯ


Като семейно предприятие, чиято история започва в късния XIX век, традиционните ценности играят огромна роля. Трудолюбие, съзнание за отговорност и качество не са празни приказки, а ежедневни неща, които се разбират от само себе си.Съвременните ценности като издръжливост, ефикасност и иновативност оживяват ежедневно и не са просто мъгляви фантасмагории за бъдещето. Така възниква една сплав от ценности, която ни прави една ориентирана в бъдещето швейцарска компания, развиваща се успешно във високодинамичната и глобализирана среда.Този успех не би бил възможен, ако и в миналото, а и днес многобройните наши сътрудници не биха давали техния ценен принос . В ролята ми на управител на дружеството аз осъзнавам това с пълна сила и знам, че петте поколения преди мен са имали същия възглед.Всеки ден сме призвани да даваме най-доброто от себе си и да продължаваме да развиваме както нас самите, така и да направляваме процесите, за които отговаряме. Само когато мислим иновативно – в духа на нововъведенията – и само когато действаме смело, постигаме това, което в крайна сметка отличава успешната компания: способността за запазване или увеличаване на преднината, която днес имаме.И ние вярваме в това, че с общи усилия можем да се справим достойно с бъдещите все по- сложни предизвикателства и изисквания, когато сме единни и сплотени и си сътрудничим като отбор. Това, което се смята за сътрудничество в рамките на нашата организация важи в особена степен и за сътрудничеството с нашите клиенти и доставчици. Искаме да си сътрудничим като силен колектив и по този начин да предоставим на партньорите ни възможно най-голяма полза: именно един траен успех.Да се работи при в Оскар Рюегг АД изисква страст и душа: всеки за всекиго, със самоотговорност и уважение. Ние вярвамве в това, че нашето професионално себераздаване – дори в трудни моменти – допринася не само на компанията, но и лично на нас като личности.

Грегор Хени
(CEO)