Специалист Поддръжка , BULGARIA

Специалистът Поддръжка поддържа производството и качеството, като гарантира експлоатацията на машините и механичното оборудване.

Задължения и отговорности:

• Осигурява работата на машините и механичното оборудване чрез изпълнение на изискванията за извършване на превантивна поддръжка следвайки диаграми, скици, работни наръчници, инструкциите на производителя, както и техническата документация; отстраняване на неизправности.
• Контролира времето за престой, като информира производствените работници за рутинни превантивни техники за поддръжка;
• Поддържа оборудването, частите, консумативите, материалните запаси, като прави проверка на склад, за да определи нивото на запасите от части.
• Допринася за обединяване на екипните усилия, за постигане на необходимите резултати.
• При необходимост изпълнява и други задачи, свързани с дейността.

Необходими професионални познания:
• Образование – техническо
• 2 години опит на подобна позиция /опит като Механик се счита за предимство/
• Английски или Немски език се счита за предимство

Умения:
• Технически познания
• Внимание към детайлите
• Гъвкавост
• Готовност за непрекъснато обучение и усъвършенстване
• Лична дисциплина
• Способност да работи самостоятелно
• Възможност за добра работа в екип

• Валдеенето на английски и/или немски еззик е предимство

Работа на смени

Фирмата предлага:

• Постоянен трудов договор;
• Коректно отношение, добра среда, отлични условия на работа;
• Социални придобивки.

Месторабота: Стара Загора


ЗАПИШИ СЕ СЕГА