Контрольор качество : Oskar Ruegg

Контрольор качество

Търсим професионалист, който ще има следните основни задължения и отговорности:

• Осъществява входящ, текущ, междуоперационен и изходящ качествен контрол;
• Работи с широка гама измервателна апаратура, извършва точни механични, физични и визуални инспекции спрямо техническата документация;
• Събира данни на ключовите индикатори за качество;
• Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия;
• Осигурява мониторинг на пълната гама от измервателни уреди, подлежащи на калибриране;
• Проследява спазването на производствените процеси и стъпките, касаещи функционирането на Системата за Управление на Качеството;.

Кандидатът трябва да притежава следните квалификации:

• Завършено средно образование. Техническо се счита за предимство
• Задълбочено познаване и разбиране на въпросите, свързани с качеството се счита за предимство
• Готовност за работа на три смени
• Да обръща внимание на детайлите
• Да има категоричен и практически подход
• Да притежава добри умения за концентрация
• Да извършва стандартна (повтаряща) се работа
• Да притежава комуникативни способности
• Готовност за непрекъснато обучение и усъвършенстване
• Лична дисциплинираност
• Способност за добра работа в екип

Ние предлагаме:

• Постоянен трудов договор;
• Конкурентна заплата и стимулираща бонусна схема
• Коректно отношение, добра среда, отлични условия на работа;
• Динамична среда, където има много място за предлагане на съществени идеи и подобрения
• Възможност за личностно и професионално израстване
• Социални придобивки.
• Работа на смени.

Намираме се в Стара Загора, България.  

 

Ако имате интерес, моля свържете се с нас:
Nikolay Zhelev
Oskar Rüegg Bulgaria Ltd.
Industrial Zone, TPZ Izgrev 2292
Tel.: +359 42 611 116
nikolay.zhelev@oskar-ruegg.com 


ЗАПИШИ СЕ СЕГА