Visit Us On LinkedinVisit Us On Youtube

УВОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ И СЪВЪРШЕНСТВО

УСЛУГИ

В по-голямата си част решението дали ще продължите да произвеждате даден продукт или ще го предоставите за производство на ишлеме илиMakeorBuy зависи от правилния партньор. Предизвикателството се състои в това да се направи правилната оценка на партньора, още повече на пазар, който е малко познат. Оскар Рюегг България е Вашият партньор, който доставя индустриални услуги на територията на България, гарантирайки високите швейцарски стандарти за качество.

ОБЗОР ВЪРХУ НАШИТЕ ПРОЦЕСИ

ЩАНЦОВАНИ ДЕТАЙЛИ

Иновативно мислене и хитри, находчиви комбинации при производството на щанцовани детайли от листов материал са основата за максимална сигурност на процеса.
x
x

МОНТАЖНИ ГРУПИ

Монтираме напълно автоматизирано, полуавтоматично или ръчно вашите монтажни групи с най-високо качество и според международните стандарти.


x

КОМПОНЕНТИ

Разнородните по свойствата на суровинния материал компоненти и капсулирането на метални части чрез леене под налягане поставят особено високи изисквания към ръчното и полуавтоматично производство.

УСЛУГИ

Предлаганите от нас услуги не се изразяват единствено в това, да въведем продукта качествено в производството, а много повече в това, с нашите клиенти да постигнем съвършен резултат.

ОБЗОР ВЪРХУ НАШИТЕ ПРОЦЕСИ

УПРАВЛВНИЕ НА ПРОЕКТИ

За да щадите Вашите вътрешни ресурси, да минимизирате Вашите разходи по проекти и същевременно за да можете да постигнете максимална сигурност, Ви предлагаме професионално управление на проектите. По време на всички фази нашият ръководител на проект представлява централното звено между вътрешните и външните партньори. Той е режисьорът: т.е. гарантира професионалното изпълнение на качествените, времеви и разходни параметри и компетентно Ви придружава от възлагането на поръчката до началото на серийното производство.

 

Съвместно дефинираните стандарти за Вашия проект по този начин са гарантирани във всички фази и могат да се контролират непрекъснато.

ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

С многогодишен опит в инжинеринга и с помощта на съвременни съоръжения 3D-CAD-съоръжения сме в състояние да проектираме и да изготвяме прецизни инструменти с висока сложност за щанцоване на лентов материал, както и приспособления за монтажните групи. Разполагаме със собствени специалисти за конструирането на инструментите и на помощните приспособления. По този начин можем да Ви гарантираме отлично качество от първата до последната стъпка. Ние поемаме отговорността за всичко: от конструирането през редовното изпитване до поддръжката и съхранението на склад. По време на производството на първо място стоят сигурните процеси и максималната производителност. В края на крищата вашата инвестиция се отплаща, отразявайки се върху Вашия времеви и финансов бюджет.

МОНТАЖ

За Вас поемаме производството и монтажа на вашите крайни продукти. Ръчно или инструментално подпомагани, дали става дума за отделни монтажни групи или готови продукти, било в малки серии или за масово производство: нашите специалисти в завода в България притежават необходимата инфраструктура и гъвкавостта, за да Ви предложат решения, удовлетворяващи всички очаквания за спестявания, без от това да страда качеството. Вие печелите от намалени разходи за монтаж и едновременно имате достъп до почти неограничени капацитети.

За нас се подразбира, че при всеки нов монтажен проект, качеството се гарантира посредством стандартите: ISO 9001 и ISO/TS 16 949.

ЛОГИСТИКА

И най-добрият продукт е безполезен, ако логистиката се провали и не е в състояние да достави навреме до входната врата на вашите клиенти. Поради тази причина създадохме в България собствен логистичен център, който поема съхранението и експедицията на клиентските продукти. В допълнение предлагаме услуги преопаковане, комплектоване или комисиониране. За да упражняваме контрол върху стоковия поток по всяко време, цялата ни логистика почива върху световния лидер сред софтуерите за управление – SAP. Благодарение на дългогодишното ни сътрудничество с действаща в Европа и предствена в България логистична фирма, разполагаме с много добра транспортна мрежа и сме в състояние да ви предложим конкурентна оферта за експедиция и складиране. Така като наш клиент можете удобно за Вас да заемете пазарна позиция в Югоизточна Европа, без да е необходимо да изграждате собствена инфраструктура. Съвсем естествено, при желание от ваша страна бихме могли да поемем директните доставки до вашите клиенти.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА

Към нашата оферта за услуги не спадат само безупречното произвеждане на Вашите щанцовани детайли, а също и различни работни процеси и услуги в рамките на последващата обработка. Бъдете уверени, че проверяваме всеки отделен компонент за съвършено оразмеряване и извършваме визуален изходящ контрол. Нашата дейност обхваща всички производствени стъпки, от А до Я.

КАЧЕСТВО

Спечелете от швейцарските стандарти за качество на цени,
обичайни за югоизточна Европа. Благодарение на грижливо разработена система ние поемаме входящия контрол на стоката, текущите изпитания и окончателния контрол съобразно дефинирани от Вас критерии. Нашите услуги са толкова гъвкави, че можем да изпълним всяко желание. Разбира се, ние работим във с най-съвременните измервателни и контролни средства и по този начин Ви гарантираме предварително зададените допуски.

СНАБДЯВАНЕ

Нашата специализация се разпростира в снабдяването на специфични за клиента части по чертеж, помощни и работни средства, както и разни опаковъчни и рекламни материали. Наша най-висша цел е дългосрочно да снабдяваме нашите клиенти с необходимите материали при оптимално съотношение „цена – качество”. Други предимства, които резултират от сътрудничесвото с нас: Доверяването на дейности по снабдяването с продукти и суровини на Оскар Рюегг България сваля разходите Ви за снабдяване и същевременно позволява достъп до граничещи, неевропейски страни например Турция.

ПРОТОТИПИ

Като произведем за Вас една близка до серийното производство функционална мостра, Вие можете своевременно да прецените дали плануваната част удовлетворява Вашите изисквания. По този начин, навреме се разпознават слабите места и заедо сме в състояние да ги отстраним. Тъй като ние произвеждаме прототипи без инструмент, понеже ползваме лазер, Вие си спестявате инвестиции за промяна на един съществуващ инструмент или произвеждането на нов. Това се отразява положително върху плануването на срокове, могат да се вземат решения в полезен срок и въз основа на обосновани факти.

КОНСТРУИРАНЕ

Във фазата на конструиране нашите най-подготвени специалисти се заемат с конструиране на Вашите изделия. Понеже тази стъпка става в тясно сътрудничество със специалистите от предходните фази се гарантира, че всички вече обсъдени точки и фиксираните параметри ще бъдат взети под внимание. Така се избягват пропуски и безопасността на процесите нараства. Развитите и конструирани от професионалистите на Оскар Рюегг в 3DCAD инструменти с висока сложност въврвят в отличен синхрон с инструменалната екипировка и серийното производство.