Visit Us On LinkedinVisit Us On Youtube
юли, 2016

Доставчици в автомобилостроенето – Swissmem

Доставчици в автомобилостроенето – Swissmem: И тази година Оскар Рюегг АД влиза годишното издание на Суисмем. Като световен доставчик, Оскар Рюегг АД е една от 315-тте швейцарски компании, които успяват да пробият в тази взискателна индустрия. В таблицата можете да се запознаете с информация за сферите на дейност на Оскар Рюегг АД, за да сте в състояние да се ориентирате, в кои случаи можете да разчитате на нас!