Visit Us On LinkedinVisit Us On Youtube

Декларация за поверителност и съгласия

Съдържание
1. Цели и отговорен орган
2. Основна информация за обработката на данни
3. Обработка на лични данни
4. Събиране на данни за достъп
5. Бисквитки и определянена обхвата
6. Google Analytics
7. Услуги за ре-/маркетингна Google
8. Социални приставки на Facebook
9. Услуга Remarketing на Facebook
10. Нюзлетър
11. Включване на услуги и съдържания на трети лица
12. Права на потребителите и изтриване
13. Промени на Декларацията за поверителност

 

 1. Цели и отговорен орган

Настоящата Декларация за поверителност дава информация за начина, обхвата и целта на обработката на лични данни (например тяхното събиране, обработване и използване, както и искането на съгласие) в рамките на нашето предлагане в онлайн-пространството и свързаните с него уебсайтове, функции и съдържания(по-долу наричано за краткост “онлайн-услуги” или “сайт”). Декларацията за поверителност остава в сила, независимо от използваните домейни, системи, платформи и устройства(например настолноили мобилно устройство), откоито се разглеждатонлайн-услугите.

Доставчик на онлайн-услугите и отговорен орган по смисъла на закона за защита на даннитее Bischoff Creatives GmbH, собственик: Isabelle Bischoff, Nordstrasse 63, 8006 (по-долу наричан “доставчик”, “ние” или “нас/ни”). Възможности за контакт ще намерите в нашия импресум.

Понятието “потребител” обхваща всички клиенти и посетители на нашия сайт. Използваните понятия, например “потребител”, следва да се разбират като полово неутрални.

 

 1. Основна информация за обработката на данни

Ние обработваме личните данни на потребителите,като винаги спазваме съответните наредби за защита на личните данни в съответствие с изискванията за свеждане до минимум и ограничаване на данните. Това означава, че данните на потребителите се обработват само ако е налице законноразрешение или ако обработката им се изисква от закона, най-вече когато данните са необходими за изпълнението на наши договорни задължения и онлайн-услуги, а също и ако е налице съгласие за обработката им.

Ние вземаме организационни, договорни и технически мерки за сигурност в съответствие със състоянието на техниката, за да гарантираме, че разпоредбите на законите за защита на личните данни се спазват,и за да предпазим обработваните от нас данни от случайни или преднамерени манипулации, загуба, повреждане или достъп на неупълномощени лица до тях.

Доколкото в рамките на настоящата Декларация за поверителност се включват съдържания, инструменти или други средства на външнидоставчици (по-долу наричани за краткост “трети доставчици”), чиито официални седалища се намират в чужбина, може да се предположи, че се извършва трансфер на данни към държавите, където са седалищата на третите доставчици. Прехвърлянето на данни към трети държави се осъществява въз основа на законово разрешение, на съгласиетона потребителите или на специални договорни клаузи, които гарантират правното обезпечаване на защитата наданните.

 

 1. Обработка на лични данни

Освен за изрично посочената в настоящата Декларация за поверителност употреба, въз основа на законови разрешения или съгласия на потребителите,личните данни се обработват и за следните цели:
– Предоставяне, изпълнение, поддръжка,оптимизация и гарантиране на нашите услуги, оферти и предложения към потребителите;
– Гарантиране на ефективно обслужване на клиентите и ефективна техническа поддръжка.

Ние предоставяме данните на потребителите на трети лица само в случай, че това е необходимо за счетоводни цели (например на доставчици на платежни услуги) или за други цели, ако данните са необходими, за да можем да изпълним договорните си задължения спрямо потребителите (например даване на адреси на куриерски фирми).

При осъществяване на контакт с нас (чрез формуляра за контакт или чрез електронната поща) данните на потребителя се запазват с цел обработка на запитването и евентуално за осъществяване на обратна връзка.
Личните данни се изтриват, ако вече са изпълнили своето предназначение и няма правни задължения за запазването им.

 

 1. Събиране на данни за достъп

Ние събираме данни за всяко посещение на сървъра, на който се намира нашата услуга (така наречените журнални файлове). Към данните за достъп спадат името на посетения уебсайт, файлът, датата и точниятчас на посещението, количеството пренесена информация, съобщение за успешния достъп, вид и версия на браузъра, операционна система на потребителя, URL  на така наречения Referrer (посетената непосредствено преди това страница), IP-адрес и интернет-доставчик на посетителя.

Ние използваме протоколните данни,без да ги съпоставяме къмличността на потребителя и без да му създаваме някакъв вид профил, изцяло в съответствие на законовите разпоредби и само за статистическа оценка с оглед на администрирането, сигурността и оптимизацията на нашитеонлайн-услуги. Запазваме си правото впоследствие да проверим протоколните данни, ако въз основа на конкретни опорни точки е налице оправдано съмнение за неправомерна употреба.

 

 1. Бисквитки и определяне на обхвата

Бисквитките са данни, които се пренасят от нашия сървър или от сървъра на трети лица до браузърите на потребителите и се съхраняват там за по-нататъшно използване. Настоящата Декларация за поверителност информира потребителите за използването на бисквитки в рамките на псевдонимизираното определяне на обхвата.

Разглеждането на онлайн-услугитее възможно и без бисквитки. Ако потребителите не желаят бисквитките да бъдат запаметявани на техните компютри, молим да деактивират тази опция чрез системните настройки на браузъра си. Запазените бисквитки също могат да бъдат изтрити чрез системните настройки на браузъра. Изключването на бисквитките може да доведе до ограничаване на функциите на онлайн-услугите.

Имаивъзможност да управлявате голям брой бисквитки от онлайн-реклами на фирмичрез американския сайтhttp://www.aboutads.info/choices или чрез европейския сайт http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

 

 1. Google Analytics

Ние използваме Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google използва бисквитки. Извлечените посредством бисквитката данни за начина, по който потребителите използват този сайт, по правило се пренасочват към сървър на Google в САЩ и се съхраняват там.

Google ще използва тази информация по наша поръчка, за да направи оценка на използването на нашите онлайн-услугиот потребителите, за да състави списъци с активностите в рамките на нашитеонлайн-услугии да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет. При това е възможно въз основа на обработените данни да бъдат създадени псевдонимизирани потребителски профили на потребителите.

Ние използваме Google Analytics само с активирана IP-анонимизация. Това означава, че IP-адресите на потребителите се съкращават от Google на територията на страните-членки на Европейския съюз и другите страни-партньори по Споразумението за европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP-адрес се изпраща до сървър в САЩ и се съкращава там.

IP-адресът на потребителя, който е бил извлеченот Google Analytics чрез неговия браузър, няма да бъде съотнасян към други данни на Google. Потребителите могат да предотвратят запазването на бисквитките чрез съответна промяна на настройките на използвания от тях браузър;  теосвен това могат да предотвратят събирането на създадените чрез бисквитката данни, свързани с използването на онлайн-услугите, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглят и инсталират браузърната приставка от долупосочениялинк:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Допълнителна информация за използването на данни за рекламни цели от Google, за възможните настройки и възможните възражения можете да намерите на уебсайтовете на Google:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners(„Използване на данни от Google, когато използватесайтове или приложения на нашитепартньори“),http://www.google.com/policies/technologies/ads („Използване на данни за рекламни цели“), http://www.google.de/settings/ads („Управление на информацията, която Google използва, за да Ви показва реклами“) и http://www.google.com/ads/preferences („Определете сами, кои реклами да Ви показва Google“).

 

 1. Услуги за ре-/маркетинг на Google

Ние използваме услугите за маркетинг и ремаркетинг (накратко „маркетингови услуги на Google“) на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Маркетинговите услуги на Google ни позволяват да показваме реклами за и на нашия сайт по-целенасочено, така че да представяме на потребителите само тезиреклами, които съответстват на интересите им. Ако например на потребителите се показват реклами на продукти, за които са се интересували, докато са се намирали в друг сайт, това се нарича “ремаркетинг”. За тези цели при посещение на нашия или друг сайт, където са активни маркетинговите услуги на Google, Google изпълнява определен код на Google и в уебсайта се интегрират така наречените (ре-)маркетинг тагове (невидими графики или кодове, също наричани „уеб указатели”/„Web Beacons“). С тяхна помощ на устройствотона потребителя се запазва индивидуална бисквитка, тоест малък файл (вместо бисквитки могат да се използват и други подобни технологии). Бисквитките могат да бъдат поставени от различни домейни, например от google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. В този файл се отбелязва кои уебстраници е посетил потребителят, за кои съдържания се е интересувал и върху кои предложения е кликнал; освен това файлът съдържа технически данни за браузъра и операционната система, пренасочващи сайтове, час на достъпа и други данни за използването на онлайн-услугите. Също така се събират IP-адресите на потребителите, като Ви уведомяваме, че на територията на страните-членки на Европейския съюз и другите страни-партньори по Споразумението за европейското икономическо пространство IP-адресите се съкращават;и само по изключение се изпращат в пълната си форма до сървър в САЩ, където се съкращават. IP-адресът не се съотнася към други данни за потребителя в рамките на другите услуги на Google. Горепосочените данни могат да бъдат свързани с подобна информация от други източници. Ако потребителят непосредствено след това посети други сайтове, там могат да му бъдат показани реклами, които са съобразени с неговите индивидуални интереси.

В рамките на маркетинговите услуги на Google данните на потребителите се обработват псевдонимизирано. Това означава, че Google не съхранява и не обработва например името или електронната поща на потребителя, а обработва релевантнитеданни въз основа на бисквитката в рамките на псевдонимизирани потребителски профили. Тоест, от гледна точка на Google рекламитене се управляват и показват за конкретно лице с установена самоличност, а за притежателя на бисквитката, независимо от това кой всъщност е той. Това не важи, ако потребителят изрично е разрешил обработката на данни без псевдонимизация. Събраните от „DoubleClick“ данни за потребителите се предават на Google и се съхраняват на сървърите на Google в САЩ.

Към използваните от нас маркетингови услуги на Google спада и програмата за онлайн-реклама „Google AdWords“.В рамките на Google AdWords клиентът на AdWords получава т. нар.”бисквитка за проследяване на пренасочването” (Conversion-Cookie) Така бисквитките не могат да бъдат проследени чрез сайтовете на клиентите на AdWords. Събраните с помощта на бисквитките данни служат за изготвянето на статистики на пренасочванията за клиентите на AdWords, които са решили да използват услугатаConversion-Tracking. Клиентите на AdWords научават общия брой на потребителите, които са кликнали върху тяхната рекламаи са били пренасочени към сайт с маркерза проследяване на пренасочването. Те обаче не получават данни, с помощта на които биха могли да установят самоличността на потребителите.

На базата на маркетинговата услуга „DoubleClick“ на Google ние интегрираме реклами на трети лица. DoubleClick използва бисквитки, с помощта на които за Google и сайтовете-партньори на Google става възможно включването на реклами въз основа на посещенията на потребители на този сайт или други сайтове в интернет.

Освен това ние интегрираме рекламина трети лица на базата на маркетинговата услуга „AdSense“ на Google. AdSense използва бисквитки, с помощта на които за Google и сайтовете-партньори на Google става възможно включването на реклами въз основа на посещенията на потребители на този сайт или други сайтове в интернет.

Друга маркетингова услуга на Google е „Google Tag Manager“, с чиято помощ в нашия сайт могат да бъдат интегрирани други услуги за маркетинг и анализ на Google (напр. „AdWords“, „DoubleClick“ или „Google Analytics“).

Допълнителна информация за използването на данните за маркетингови цели от Google можете да получите на следния обзорен сайт: https://www.google.com/policies/technologies/ads; декларацията за поверителност на Google можете да разгледате наhttps://www.google.com/policies/privacy.

Ако искате да възразите срещу събирането на данни чрез маркетинговите услуги на Google, можете да използвате дадените от Google възможности за настройка и отказ: http://www.google.com/ads/preferences.

 

 1. Социални приставки на Facebook

Нашият уебсайт използва социални приставки (“приставки”/ Plugins)  на социалната мрежа facebook.com, която се администрира от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Фейсбук“). Приставките могат да бъдат разпознати по някое от логата на Фейсбук (бяла буква „f“ върху син правоъгълник, понятията „Like“, „Харесва ми“ или знак „вдигнат палец“) или по това, че са обозначени с допълнението “Социална приставка на Фейсбук” („Facebook Social Plugin“). Списъкът и изгледът на социалните приставки на Фейсбук могат да бъдат видяни тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато потребителят използва определена функция на този уебсайт, която съдържа такава приставка, неговото устройство изгражда директна връзка със сървърите на Фейсбук. Съдържанието на приставката се предава от Фейсбук директно към устройството на потребителя и бива интегрирано от него в сайта. При това е възможно въз основа на обработените данни да бъдат създадени потребителски профили на потребителите. Затова ние не можем да оказваме влияние върху обхвата на данните, които Фейсбук събира с помощта на тази приставка и информирамепотребителите в съответствие с нашето ниво на осведоменост.

Чрез интегрирането на приставката Фейсбук получава информация, че даден посетител е посетил съответната страница от онлайн-услугите. Ако потребителят е влязъл в профила си във Фейсбук, Фейсбук може да отнесе неговото посещение към профила мувъв Фейсбук. Когато потребителите взаимодействат с приставките, например задействат бутона Like или оставят коментар, съответната информация се изпраща от тяхното устройство директно към Фейсбук и се запазва там. Ако даден потребител няма профил във Фейсбук, то въпреки това има възможност Фейсбук да научи и запамети неговия  IP-адрес. По данни на Фейсбук в Германия се запаметяват само анонимизирани IP-адреси.

Потребителите могат да се запознаят с обхвата на събирането на данни, с по-нататъшната обработка и употреба на данните от Фейсбук, както и със свързаните с това права и възможности за настройки с цел защита на тяхната лична сфера, като разгледат указанията за защита на личните данни на Фейсбук: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ако даден потребител има профил във Фейсбук, но не желае Фейсбук да събира данни за него чрез този сайт и да ги свързва с неговите потребителски данни, запаметени чрез профила му във Фейсбук, той трябва да излезе от профила си във Фейсбук,преди да посети този сайт,и да изтрие бисквитките си. Допълнителни настройки и възможности за възражение срещу използването на данни за рекламни цели можете да намерите в настройките на профила си във Фейсбук: https://www.facebook.com/settings?tab=ads или чрез американския сайт http://www.aboutads.info/choices/ или чрез европейския сайт http://www.youronlinechoices.com/. Настройките не зависят от платформата, тоест те са едни и същи за всички устройства, например за настолни компютри или мобилни устройства.

 

 1. Услуга Remarketing на Facebook

В рамките на нашитеонлайн-услугисе използват така наречените “Фейсбук пиксели” („Facebook-Pixel“) на социалната мрежа Фейсбук, която се администрира от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, или, ако живеете в Европейския съюз, от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Фейсбук“). С помощта на Фейсбук пиксела Фейсбук може да определи посетителите на нашия сайт като целева група за представяне на реклами – така наречените „Facebook-Ads“. В съответствие с това ние използваме Фейсбук пиксела, за да показваме включените чрез нас Facebook-Ads само на тези потребители на Фейсбук, които са показали интерес към нашето интернет-предлагане. Това означава, че с помощта на Фейсбук пиксела ние можем да сме сигурни, че нашите Facebook-Ads съответстват на потенциалния интерес на потребителите и не се възприемат като досадни. С помощта на Фейсбук пиксела освен това можем да проследим ефективността на рекламните обяви на Фейсбук за статистически и маркетингови цели, като проверим, дали потребителите след кликването на реклама въвФейсбук биват пренасочени към нашия сайт.

Фейсбук пикселът се интегрира непосредствено от Фейсбук при посещение на нашите уебсайтове и може да изпрати на Вашето устройство т. нар. бисквитка. Когато впоследствие влезете в профила си във Фейсбук или посетите Фейсбук, без преди това да сте излезли от профила си, посещението на нашия сайт се отбелязва в профила Ви. Събраната информация за Вас остава анонимна, тоест тя не ни позволява да правим изводи за самоличността на потребителите. Данните обаче се запаметяват  и обработват от Фейсбук, така че е възможно съотнасяне към съответния потребителски профил. Обработката на данните от Фейсбук се извършва в рамките на Директивата за употреба на данните на Фейсбук. Във връзка с товаможете да намеритедопълнителна информация за начина на функциониране на ремаркетинг пиксела и като цяло за показването на реклами от вида Facebook-Ads в  Директивата за употреба на данните на Фейсбук: https://www.facebook.com/policy.php.

Вие можете да възразите срещу събирането на Ваши данни чрез Фейсбук пиксела и използването на Вашите данни за показване на реклами от вида Facebook-Ads. За целта можете да посетите създадения от Фейсбук сайт и там да последвате указанията относно настройките на рекламите, базирани на потребителското поведение: https://www.facebook.com/settings?tab=ads или да подадете възражение чрез американския сайт http://www.aboutads.info/choices/ или чрез европейския сайт http://www.youronlinechoices.com/. Настройките не зависят от платформата, тоест те са едни и същи за всички устройства, например за настолни компютри или мобилни устройства.

 

 1. Нюзлетър

Указанията по-долу съдържат информация за съдържанията на нашия нюзлетър, за процедурата на абониране и изпращане, за процедурата за статистическа оценка, както и за Вашите права на възражение. Като се абонирате за нашия нюзлетър, Вие давате съгласието си за получаването му и за описаните по-долу процедури.

Съдържание на нюзлетъра: Ние изпращаме нюзлетър, мейли и други електронни съобщения с рекламна информация (по-долу наричани “нюзлетър”) само със съгласието на получателя или ако законът позволяватова. Тъй като в рамките на регистрацията за абонамент на нюзлетъра неговите съдържания са описани конкретно, те се считат заопределящи за съгласието на потребителите. Освен това нашите нюзлетъри съдържат следната информация: нашите продукти, оферти, акции и нашата фирма.

Функция Double-Opt-In и протоколиране: Абонирането за нашия нюзлетър се извършва по процедурата Double-Opt-In (двойно потвърждение). Това означава, че след регистрацията си за абонаментаВие ще получите мейл, който съдържа молба да потвърдите регистрацията си. Това потвърждение е необходимо, за да се избегне опасността някой да се абонирас чужда електронна поща. Абонаментните регистрации за нюзлетъра се протоколират, за да може процесът на регистрация да бъде удостоверен съгласно правните изисквания. Към това спада и запаметяването на часа на регистрацията и потвърждението, както и на IP-адреса. Също така се протоколират промените на Вашите данни, които са запаметени при доставчика на посредническата услуга.

Доставчик на посредническата услуга: Изпращането на нюзлетъра се осъществява с помощта на „“ (по-долу наричан „доставчик на посредническата услуга“). С постановленията за защита на личните данни на доставчика на посредническата услуга можете да се запознаете тук:

Имейл-адресите на получателите на нашия нюзлетър, както и други техни данни, описани в рамките на тези указания, се съхраняват на сървърите на доставчика на посредническата услуга. Доставчикът на посредническата услуга използва тези данни за изпращането и оценяването на нюзлетъра по наша поръчка. Освен това доставчикът на посредническата услуга по негови данниможе да използва тези данни с цел оптимизация и подобряване на своите услуги, например за техническа оптимизация на изпращането и визуализацията на нюзлетъра или за икономически цели, за да установи от кои държави са получателите.  Доставчикът на посредническата услуга обаче не използва данните на получателите на нашия нюзлетър, за да им пише по своя инициатива. Той също не ги предоставя на трети лица.

Данни за абонаментна регистрация: За да се абонирате за получаването на нюзлетъра, е достатъчно да посочите Вашия имейл.

Статистически данни и анализи – Нюзлетърите съдържат т. нар. уеб указател („web-beacon“), тоест, файл с размерите на пиксел, който при отварянето на нюзлетъра се извлича от сървъра на доставчика на посредническата услуга. В рамките на това извличане се събират на първо място технически данни, например информация за браузъра и Вашата компютърна система, както и ВашиятIP-адрес и часът на извличането. Тези данни се използват за техническа оптимизация на услугата въз основа на техническите данни или целевите групи и тяхното поведение при четене според техните локации (които могат да се определят с помощта на IP-адреса) или часовете на достъп. Към статистическите данни спада и информацията,дали нюзлетърите биват отваряни, кога биват отваряни и кои линкове биват кликнати. Използваната техника позволява тези данни да бъдат отнесени към отделните получатели на нюзлетъра. Все пак нито ние, нито доставчикът на посредническата услуга имаме за своя цел наблюдението наотделни потребители. Оценките ни служат много повече за това, да разберемкакви са навиците за четене на нашите потребители и да пригодим нашите съдържания към тях или да им изпращаме различни съдържания в съответствие с техните интереси.

Прекратяване/отказ- Вие можете по всяко време да прекратите получаването на нашия нюзлетър, тоест – да оттеглите съгласията си. По този начин едновременно биват заличени Вашите съгласия във връзка с изпращането на нюзлетъра чрез доставчика на посредническата услуга и статистическите анализи. За съжаление не е възможно самостоятелно прекратяване на изпращането на нюзлетъра чрез доставчика на посредническата услуга или на статистическата оценка. В края на всеки нюзлетър има линк за прекратяване на абонамента.

 

 1. Включване на услуги и съдържания на трети лица

Възможно е в рамките на нашите онлайн-услуги да бъдат включени съдържания или услуги на трети доставчици, например  карти на града или шрифтове на други уебсайтове. Включването на съдържания на трети доставчици винаги предполага, че тези доставчици имат достъп до IP-адресите на потребителите, тъй като без IP-адрес т не биха могли да изпращат съдържания на браузъра на потребителите. IP-адресът е необходим за визуализирането на тези съдържания. Освен това третите доставчици могат да изпращат собствени бисквитки и да обработват данните на потребителите за собствени цели. При това е възможно въз основа на обработените данни да бъдат създадени потребителски профили на потребителите. Ние ще използваме тези съдържания, като свеждаме данните до минимум и ограничавамеизползването им, а също така с оглед на сигурността на данните ще избираме надеждни трети доставчици.

По-долу е представен списък на третите доставчици, както и на техните съдържания, линкове към техните декларации за поверителност, които съдържат допълнителни указания за обработката на данните и, както отчасти беше посочено и тук, възможностите за възражение(т.нар.Opt-Out):

– Външни шрифтове на Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“).  Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Географски карти на услугата „Google Maps“ на третия доставчик Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Видеоклипове на платформата „YouTube“ на третия доставчик Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

 

 1. Права на потребителите и изтриване на данни

Потребителите имат право да подадат молба и да получат безплатно информация за техните лични данни, които се съхраняват при нас.
Освен това потребителите имат право на корекция на неправилни данни, на оттегляне на съгласия, на блокиране и изтриване на техните лични данни, както и правото,в случай на неправомерна обработка на данни да подадат оплакване при компетентния надзорен орган.

Съхраняваните при нас данни се изтриват, когато вече не са необходими за изпълнението на предназначението си и няма законови задължения за запазването им.

 

 1. Промени на Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да актуализираме Декларацията за поверителност, за да я съобразим с евентуални промени в правната уредба, в предлаганата услуга или в обработката на данни. Това обаче важи само за указанията, свързани с обработката на данни. Ако са необходими съгласия на потребители или ако части от Декларацията за поверителност съдържат разпоредби във връзка с договорни задължения с потребителите, измененията се извършват със съгласието на потребителите.
Молим потребителите да се информират редовно за съдържанието на Декларацията за поверителност.

Състояние от: 23.05.2018 18:20